Informacje dla narzeczonych

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni w Urzędzie Parafialnym przedstawić następujące dokumenty:

 

  • zaświadczenie o chrzcie św. (nie starsze niż sześć miesięcy),
  • świadectwo ukończenia nauki religii w szkole lub kopię tego dokumentu,
  • dowód tożsamości.

Ponadto wymagane są:

 

  • potwierdzony udział w naukach przedmałżeńskich oraz
  • wizyta w poradni rodzinnej.

Jeżeli ślub jest konkordatowy konieczne jest Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Aby takie Zaświadczenie otrzymać narzeczeni muszą osobiście udać się do w/w Urzędu z ważnym dokumentem tożsamości i poprosić o Zaświadczenie do ślubu ważne jest tylko sześć miesięcy od daty wydania i w tym czasie musi być zawarty ślub w kościele.


Od stycznia 2021 r. parafia tutejsza nie prowadzi Nauk Przedmałżeńskich. Ich prowadzenie w całości zostało przejęte przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin przy Kurii Diecezjalnej w Bielsku- Białej. Wszelkie pytania prosimy kierować do tegoż Wydziału. Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00 tel. 734 176 645

lub na stronie: duszpasterstwo.rodzin@kuria.bielsko.pl

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Barbary w Czechowicach - Dziedzicach, siedziba: Czechowice-Dziedzice, Węglowa 56.